I Galtström arbetar Föreningen Galtströmståget med att bygga upp museijärnvägen för att kunna ta emot fler besökare i området. Deras gamla vattentorn har tjänat ut och kapaciteten räcker inte längre till. Man behövde dessutom en byggnad som kan inrymma en vattenreningsanläggning samtidigt som man ville uppföra något som ser ut som om det alltid har stått där det står.

Den modellen och utförande som vi utgick ifrån, uppfördes av Sveriges statsbanor och de fanns från Skåne i söder till Riksgränsens station i norr och är således en modell som fått spridning över hela landet. Den första uppfördes runt 1855 och i lite olika utföranden och färger fram till 1910-talet. Enligt våra efterforskningar så bör det bör ha funnits cirka ett hundratal torn av modellen. Idag finns oss veterligen bara ett kvar och det är i Trångsviken i Jämtland.

Det torn vi tog fram för Galtström baserar sig på bildmaterial från bland annat samlingsportalen. Vi valde att skala ner tornet till ca ¾ skala för att bättre passa in i bruksområdet i Galtström vilket är klassat som byggnadsminne. När vi designar nya byggnader i sådana här miljöer så samlar vi in information om andra byggnader i området, deras utförande och tekniska lösningar för att skapa något som passar in i miljön.

För bygget har vi tagit fram fullständiga tekniska underlag så man kan ämna alla ingående detaljer och fullständiga underlag för montage, lyft mm. På tornet till Galtström har vi innan leverans till Galtström kompletterat med ett tak av skivfalsad plåt och snickarglädje i den högre skolan. Byggnaden är modulindelad och möjlig att transportera med vanlig lastbil.