Under 2003 besökte föreningen Jädraås – Tallås Järnväg i Gästrikland för att prova att köra trafik med det så kallade Korsåtåget. I det tåget fanns en vagn, tillverkad av Skabo i Norge år 1883 och allmänt benämnd kungavagnen. Det äventyret utföll till stor belåtenhet och föreningens aktiva vart bokstavligt talat förälskad i den tidigare nämnda kungavagnen.

Föreningen lånade in hela tåget till Galtström 2005 och körde omfattande trafik med vagnarna under säsongen. Efter hösten beslöt styrelsen att man ville tillverka ett antal av dessa vagnar för Galtströms Järnväg.

Vi på Drömfabriken fick uppdraget att designa och ta fram tillverkningsunderlag för vagnsmodellen och vagnarna littererades Galtströms Jernväg C 10 – 12 där C är klassbeteckning för tredje klass med träbänkar.

Man tillverkar totalt tre vagnar. Under 2019-2020 genomför föreningen ett Leaderprojekt där de producerar dessa fordon. Korgarna har man tillverkat i egen regi. Ramverken tillverkades i Lettland medan hjulaxlarna vart av svensk tillverkning. Mera information om föreningen kan man få på deras facebooksida.