Originalet, som finns vid järnvägen på Galtströms bruk, uppfördes ursprungligen 1876 men revs på 30-talet. 1997 byggdes bron upp på nytt av föreningen, enligt de underlag man lyckats få fram inför arbetet. Under de senaste åren har virket i bron tjänat ut vilket tvingar föreningen att vidta omfattande åtgärder.

Vi bistod med stöd för att projektera renoveringsarbetena under 2017. Under 2019 genomförde vi ett rekonstruktionsarbete där vi ritade upp stenkistor och trästommen för bärverket mm. Vi utarbetade dessutom tekniska lösningar för att genomföra denna omfattande restaurering.

Att virket i stenkistorna har tjänat ut beror till stor del beror på att man inte reglerar ån som det är tänkt. Samma sak med broöverbyggnaden som ibland översvämmats. Föreningen sökte och erhöll stöd från Riksantikvarieämbetet under 2020.

Renoveringen av själva bron, tillverkning av stenkistor och brospann sker hos ett antal olika aktörer, detsamma gäller själva anläggningsarbetet. Broar av den här typen har varit vanligt förekommande och det finns en imponerande bro av samma typ i Skellefteå intill Nordanå (Skellefteå stadsmuseum).